Start

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

Protokoll föreningsstämman

Protokoll från föreningsstämman den 11 april 2024 finns att ta del av nedan . 


Protokoll föreningsstämma, länk till dokument


Övriga handlingar finns via länken nedan

Engagera dig i styrelsen - vi behöver nya förmågor

Vill du vara med och bidra till bättre vägar? Vi behöver nya förmågor till styrelsen. Anmäl ditt intresse via länken nedan. 

Ny belysning på Näverängsvägen


I samband med att kommunen drog kommunalt VA på Näverängsvägen i höstas skulle det i anslutning till pågående schaktning även förberdas för ny vägbelysning. Vintern pausade arbetet  och nu är förhoppningen att inom kort, under våren, börja gräv- och schaktningsbarbeten på Näverängsvägen och Viks skogsväg. Arbetet innefattar även att dra markkabel och montera fundament för 6 stycken belysningsstolpar på vägavsnittet. 

Läs mer om den planerade belysningen via knappen nedan. 

Sandning och sopning

Varje vår sopas och städas våra vägar och trottoarer. Arbetet påbörjas så snart det kan bedömas att risken för snöfall och nattforst är minimal.


Sopning och städning av vägar och trottoarer ska vara slutförd senast den 30 april varje år. Läs mer på sidan Skötsel av vägar. 

VAD GÄLLER FÖR BUSKAR OCH TRÄD

Information om vad som gäller vid utfarter, för staket och tomter vid gator för att sikten ska vara bra för alla trafikanter i området.

VÄGUNDERHÅLL

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. Vill du felanmäla eller ställa en fråga om vägskötsel, klicka på knappen nedan.

Kontakta styrelsen


Har du någon fråga eller förslag till styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig. Styrelsen träffas 6-8 gånger per år och du är vamt välkommen att höra av dig med förslag eller frågor. 

Skicka mejl via knappen nedan.

unsplash