Start

Vägbelysningen längs Grills backe


Vägbelysningen lyser både dag och natt för tillfället och i väntan på elentreprenören. Detta istället för att den inte lyser alls vilket var det som anmäldes.

Rapporterad 7 november 2019Vägbelysning Bruncronas väg

 Trasig vägbelysning på Bruncronas väg. (6,8 och 10) och gatlyktor vid infarten till Fruvik/Haghulta.  
Rapporterad 1 november 2019


Vägföreningen har cirka 400 medlemmar och ansvarar för vägar, vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

Vägförening för dig som bor i Vik, Fruvik och Torshäll.


Anmäl trasig belysning eller andra belysningsfrågor via länken nedan. Frågor om belysning samordnas av belysningsansvarige.
Planen för föreningens gatubelysning finns att läsa i rapporten
Prioriterad vägbelysning (länk till dokument)

VÄGBELYSNING

Föreningen ansvarar för snöröjning, sandning, diken och vägrenar. Skötsel och underhåll av vägarna samordnas av vägfogden. 

AKTUELLA VÄGÄRENDEN

VÄGUNDERHÅLL

Snöskottning och annan vinterväghållning


Annonsering om anbud avseende vinterväghållning för 2019/2020 pågår under oktober och beslut fattas under hösten. Röj bort buskar, sly och grenar = god trafiksäkerhet


För att ha en god trafiksäkerhet i föreningens områden vädjar styrelsen vädjar till samtliga fastighetsägare att röja bort buskar, sly och grenar som växer ut från fastigheten.Läs mer om vägskötsel och vad vi tillsammans kan göra >>

 HEJ FRÅN STYRELSEN

Styrelsen träffas cirka 6-8 gånger per år. Varje år på våren gör styrelsen en så kallad vägsyn då samtliga vägar inom föreningen besiktigas.
Har du någon fråga till styrelsen skicka den till ordförande via knappen nedan. 

Vanliga frågor samlar vi under sidan "Frågor och svar. På sidan "Styrelse" hittar du styrelsens sammansättning.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Postadress: Vik-fruvik vägförening,
c/o Henrik Johnson,
Silverängsvägen 12,
139 35 Värmdö

Copyright @ All Rights Reserved